De snelste weg om de school te bereiken is via e-mail! Stuur ons uw bericht en we antwoorden zo snel als mogelijk.

Structuur. Welbevinden. Excelleren.

Middenschool Brugge Centrum
GO! secundair onderwijs in het hart van historisch Brugge. Een school met een dynamisch team, modern onderwijs en ruim aanbod aan extra activiteiten.

Inschrijvingen zomervakantie

Via onze inschrijvingsmodule is het mogelijk om uw zoon of dochter, volledig digitaal, in te schrijven bij MS Brugge Centrum.

U hebt ook de mogelijkheid om tot de school te komen. Dat kan
op 01/07 van 9u. tot 12u. en van 14u. tot 17u.;
op 02/07 van 9u. tot 12u.;
op 04/07 en 05/07 van 9u. tot 12u. en van 14u. tot 17u.

Vanaf 16/08 iedere weekdag tussen 9u. tot 12u. en van 14u. tot 17u. en op zaterdagen van 9u. tot 12u.

Mocht u nog vragen hebben dan mag u ons zeker contacteren!

Middenschool = Internationaal

Waarom internationalisering op school?

Internationalisering gaat het over een samenwerking tussen partners die een verrijkend effect heeft op vele gebieden. Daarnaast zijn we reeds een aantal jaar een Fair tradeschool waardoor dit een logische stap is om de SDG's verder te integreren in onze schoolcultuur. Het internationaal karakter is meer dan pluspunt in dit verhaal. Het verruimt de horizon van zowel de leerkrachten als de leerlingen waarbij voornamelijk de leerlingen leren hun grenzen te verleggen. Het bevordert ook de motivatie van leerkrachten en leerlingen om te leren van elkaar in een praktijkgerichte en maatschappelijke omgeving. Het is een grote inspiratiebron op persoonlijk en professioneel vlak voor leerlingen en leerkrachten dankzij de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden. Het opent ook nieuwe perspectieven voor beide scholen om een meer kwaliteitsvol en innovatief beleid te voeren naar de toekomst.

Projecten op de Middenschool:

1. Partnerproject Kameroen – België: Duurzame renovatie van Ebolowaanse schoolinfrastructuur op basis van de SDG's.

Over een periode van 3 jaar willen we 6 Key SDG's integreren in het partnerproject. We starten met de doelstellingen 4,9 en 13: we zullen weer-en klimaatvraagstukken vergelijken en onderzoeken, een PenPal-project opstarten en we zullen beide les- en schoolculturen analyseren. Om dit in het eerste jaar (en de komende jaren) mogelijk te maken hebben we een investeringsplan opgesteld voor innovatie en schoolinfrastructuur (budget 60.000,00 dankzij onze partners). Het tweede jaar integreren we SDG 5 en 10: we werken samen een actieplan uit om de discriminatie en ongelijkheid tussen jongens en meisjes in kaart te brengen. In het tweede en derde jaar willen we via nascholingen en vormingen de jongeren sensibiliseren en de discriminatie en ongelijkheid te verminderen. Na ieder jaar maken we een evaluatie en de samenwerking bij te sturen, zodat ons partnerschap duurzaam is en voldoet aan de principes van SDG 17.

2. EOS: Empathic and Open School:

De doelstellingen van dit Erasmus+ KA 220-project zijn:
 • Onderzoek naar bestaande acties en innovaties zowel binnen als buiten de school op het gebied van schooluitval.
 • Nieuwe strategieën ontwikkelen die netwerken bevorderen. (scholen, lokale partners, gezinnen, verenigingen)
 • De expertise van elke partner bundelen om innovatieve oplossingen te creëren en te delen.
 • Het werk van leraren en onderwijspersoneel te ondersteunen door hybride opleidingen te realiseren om vroegtijdige schooluitval van leerlingen beter te beheren.
 • Betrokkenheid van burgers bevorderen en betekenis geven aan schoolacties.

3. Partnerproject provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang:

Dit project wordt uitgevoerd door de campus Brugge-Centrum in samenwerking met onze partnerschool in Hangzhou. We werken rond 4 thema’s op:
 1. Klimaatverandering:
  • Leerlingen maken een presentatie over lokale oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.
  • Leerlingen maken een presentatie over lokale oplossingen voor elkaar.
 2. Pen palproject: We matchen leerlingen op basis van hun persoonlijke interesses waarna ze vrij kunnen communiceren in het Engels via WeChat (penvriendenprincipe).
 3. Internationale handel:
De Belgische leerlingencoöperatie koopt lokale Chinese goederen en verkoopt deze goederen tijdens lokale evenementen in Brugge.
 4. Lokale economie en bevolking: Leerlingen maken een presentatie over de economie en de bevolkingskenmerken van hun provincie en presenteren dit aan elkaar.
 5. APR-project: Als interdisciplinair eTwinningproject is APR (Article Based Project Rooms) gebaseerd op de CLIL-methode die Engels en wetenschap combineert. APR biedt leerlingen de mogelijkheid om het laatste onderzoeksnieuws en de belangrijkste wetenschappelijke headlines in het Engels te volgen en om hun eigen projecten te beheren op basis van de onderzoeksartikels die ze tijdens het project lezen en bespreken. Als project willen we de nieuwsgierigheid en het kritisch denken van onze studenten stimuleren. Bovendien willen we hun Engelse taalvaardigheid verbeteren.
APR in één oogopslag:
 • APR is multidisciplinair. (Engels & wetenschap)
 • APR is internationaal. Partnerscholen uit andere landen zullen spontaan deelnemen aan alle activiteiten.
 • APR ondersteunt kritisch denken en teamwork.
 • APR heeft tot doel studenten in staat te stellen beslissers en projectmanagers te zijn.
 • APR verbetert de Engelse taalvaardigheden van de leerlingen.

Infoavond

Wat houdt de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs in? Wat is er nu nieuw, na de hervorming van het secundair onderwijs, die we vorig schooljaar voltooiden in het tweede jaar van onze eerste graad.
We gaan dieper in op het aanbod van onze school en wat u van ons mag verwachten. We lichten ook toe hoe de schoolorganisatie praktisch wordt aangepakt. Tevens werpen we een licht op wat wij als school extra aanbieden, na de lesuren.
Wat kunnen ouders doen? Wat is leren leren? Wat biedt onze school op dat vlak aan? Antwoorden op deze vragen krijg je op onze infoavond op dinsdag 15 maart 2022 - 19.00 uur

Inschrijven voor de infoavond kan door dit formulier in te vullen.

Infoavond!

Dinsdag 15 maart - 19.00 uur

Schrijf je in

Troeven #MSBC

Volg jij binnenkort ook bij ons les?

Schrijf je in
Bekijk de volledige kalender

Volg ons op de voet met de nieuwsbrief

Vanaf nu blijft u op de hoogte van MS Brugge Centrum.

CLIL op school!

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Leerlingen krijgen vakken, zoals Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde of N.-C. Zedenleer, deels met behulp van een andere taal (Engels of Frans). Hiermee willen we de kennis en het gebruik van vreemde talen stimuleren. Het is daarbij belangrijk om een competentie-ontwikkelend perspectief te hanteren: naast de kennis over de taal (die eerder in de vakken Engels of Frans aan bod komt), worden ook alle vaardigheden en de nodige attitudes aangeleerd om de competentie Frans of Engels optimaal te ontwikkelen door te leren in die taal. Bij ons aanbod kunt u zien in welke vakken CLIL aangeboden wordt.

Computer in de klas

Wie les volgt in onze school, doet dat met een laptop. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn eindtermen die we in de eerste graad van het secundair onderwijs moeten behalen. Bovendien streven we hier ook een maximale leerwinst bij de leerlingen na. Zo kan er tijdens de lessen makkelijk gedifferentieerd worden en leerlingen die de leerstof al goed beheersen kunnen hier meer uitgedaagd worden.

De school voorziet voor elke leerling dezelfde laptop, met de nodige ondersteuning en garantie. De kostprijs wordt gespreid over 20 maanden, zodat het voor iedereen mogelijk is om degelijk en modern onderwijs te volgen in onze school.