De snelste weg om de school te bereiken is via e-mail! Stuur ons uw bericht en we antwoorden zo snel als mogelijk.

Structuur. Welbevinden. Excelleren.

Middenschool Brugge Centrum
GO! secundair onderwijs in het hart van historisch Brugge. Een school met een dynamisch team, modern onderwijs en ruim aanbod aan extra activiteiten.

Scholenbeurs gaat digitaal!

Op zaterdag 27 februari 2021 organiseert Scholengroep impact haar jaarlijkse GO! 4 Talent! Scholenbeurs voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Dit jaar voor het eerst volledig digitaal!

Meer info volgt, houd zeker de facebookpagina van de scholengroep in het oog!

Geef Racisme De Rode Kaart!

De Club Brugge Foundation, die de sociale werking van blauw-zwart vorm geeft, werkte een lessenpakket uit rond racisme onder de noemer ‘Geef racisme de rode kaart’. Met het project bereiken ze nu al meer dan achthonderd leerlingen in tien verschillende scholen. Middenschool Brugge Centrum is de eerste school in eigen stad die op de kar springt.

MS Brugge Centrum bekroond voor eersteklas ondernemerschap

Op 9 november 2020 vond de 6de editie van The Entrepreneurial School (TES) Awards plaats. 39 scholen uit 25 Europese landen werden geselecteerd. Middenschool Brugge Centrum werd bekroond tot de Belgische laureaat, vanwege haar innovatieve visie en opmerkelijke uitvoering van ondernemerschap bij tieners. In het verleden vervulde de middenschool een heuse trekkersrol: zo nam zij actief deel aan overlegrondes voor de onderwijshervorming, o.a. op vlak van economisch en ondernemend onderwijs. Middenschool Brugge Centrum stimuleert ondernemerschap van jongs af aan. Deze middelbare school werkt nauw samen met heel wat basisscholen, waaronder GO! basisschool De Springplank (Brugge) en GO! basisschool Koning Boudewijn (Oostkamp). Jaarlijks inviteert Middenschool Brugge Centrum een klas 11 tot 12-jarige leerlingen; via een reeks interactieve workshops ontdekken de leerlingen hun ondernemende skills en werken ze een halve dag in een vestiging van supermarktketen Albert Heijn.

Troeven #MSBC

Volg jij binnenkort ook bij ons les?

Schrijf je in
Bekijk de volledige kalender

Volg ons op de voet met de nieuwsbrief

Vanaf nu blijft u op de hoogte van MS Brugge Centrum.

Nieuw vanaf dit schooljaar!

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Onze school is hier dit schooljaar mee gestart. Leerlingen krijgen vakken, zoals geschiedenis, economie of wiskunde, deels in een andere taal (Engels of Frans). Hiermee willen we de kennis en het gebruik van vreemde talen stimuleren. CLIL wordt aangeboden in een aantal klassen en wordt geleidelijk aan opgestart. Het is daarbij belangrijk om een competentie-ontwikkelend perspectief te hanteren: naast de kennis over de taal (die eerder in de vakken Engels of Frans aan bod komen), worden ook alle vaardigheden en de nodige attitudes aangeleerd om de competentie Frans of Engels optimaal te ontwikkelen door te leren in die taal.

Computer in de klas

Wie les volgt in onze school, doet dat met een laptop. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn eindtermen die we in de eerste graad van het secundair onderwijs moeten behalen. Bovendien streven we hier ook een maximale leerwinst bij de leerlingen na. Zo kan er tijdens de lessen makkelijk gedifferentieerd worden en leerlingen die de leerstof al goed beheersen kunnen hier meer uitgedaagd worden.

De school voorziet voor elke leerling dezelfde laptop, met de nodige ondersteuning en garantie. De kostprijs wordt gespreid over 20 maanden, zodat het voor iedereen mogelijk is om degelijk en modern onderwijs te volgen in onze school.