De snelste weg om de school te bereiken is via e-mail! Stuur ons uw bericht en we antwoorden zo snel als mogelijk.

Structuur. Welbevinden. Excelleren.

Middenschool Brugge Centrum
GO! secundair onderwijs in het hart van historisch Brugge. Een school met een dynamisch team, modern onderwijs en ruim aanbod aan extra activiteiten.

Infoavond

Wat houdt de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs in? Wat is er nu nieuw, na de hervorming van het secundair onderwijs, die we dit schooljaar voltooiden in het tweede jaar van onze eerste graad.
We gaan dieper in op het aanbod van onze school en wat u van ons mag verwachten. We lichten ook toe waarom we een laptopschool zijn en hoe dit in z'n werking gaat. Tevens werpen we een licht op wat wij als school extra aanbieden, na de lesuren.
Wat kunnen ouders doen? Wat is leren leren? Wat biedt onze school op dat vlak aan? Antwoorden op deze vragen krijg je op onze infoavond, dit jaar via een livestream, op dinsdag 2 maart 2021 - 19.00 uur

Inschrijven voor de infoavond kan door dit formulier in te vullen.

Schrijf-ze-VRIJdag

Vorige week klommen de leerlingen in hun pen tijdens de lessen levensbeschouwing voor hun deelname aan Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. Op deze manier komen zij op voor mensenrechten wereldwijd. De leerlingen konden kiezen of ze een brief schreven voor gerechtigheid voor Nassima al-Sadah uit Saudi-Arabië, Zak Kostopoulos uit Griekenland of naar onze minister van Binnenlandse Zaken om stappen te ondernemen tegen etnisch profileren.
Trots kunnen we meedelen dat onze mensenrechtenactivisten samen 145 brieven schreven!

Breaking boundaries met eTwinning

Op 2 februari konden we, na maanden van voorbereiding en vele online meetings, eindelijk met onze tweedejaars moderne talen van start gaan met DLAB (Digital Learning Across Boundaries). In dit eTwinning-project focussen we op het doorbreken van persoonlijke grenzen. De online meetings met onze partnerscholen in Noorwegen en Spanje waren alvast een succes.

Infoavond!

19.00 uur - livestream
Volg onze livestream met info over de school via YouTube.

Klik hier om te herbekijken±19.45 uur - vragen stellen
Vanaf ongeveer 19.45 uur, na de livestream, tot minstens 21 uur kunt u ons allerhande vragen stellen. Indien u vanop een desktop of laptop werkt kunt u werken met Google Chrome. Via een tablet of smartphone dient u de Microsoft Teams app te downloaden.

Ng vragen? Neem contact met ons op.

Dinsdag 2 maart - 19.00 uur - via livestream

Troeven #MSBC

Volg jij binnenkort ook bij ons les?

Schrijf je in
Bekijk de volledige kalender

Volg ons op de voet met de nieuwsbrief

Vanaf nu blijft u op de hoogte van MS Brugge Centrum.

CLIL op school!

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Leerlingen krijgen vakken, zoals Latijn, geschiedenis, aardrijkskunde of N.-C. Zedenleer, deels met behulp van een andere taal (Engels of Frans). Hiermee willen we de kennis en het gebruik van vreemde talen stimuleren. Het is daarbij belangrijk om een competentie-ontwikkelend perspectief te hanteren: naast de kennis over de taal (die eerder in de vakken Engels of Frans aan bod komt), worden ook alle vaardigheden en de nodige attitudes aangeleerd om de competentie Frans of Engels optimaal te ontwikkelen door te leren in die taal. Bij ons aanbod kunt u zien in welke vakken CLIL aangeboden wordt.

Computer in de klas

Wie les volgt in onze school, doet dat met een laptop. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn eindtermen die we in de eerste graad van het secundair onderwijs moeten behalen. Bovendien streven we hier ook een maximale leerwinst bij de leerlingen na. Zo kan er tijdens de lessen makkelijk gedifferentieerd worden en leerlingen die de leerstof al goed beheersen kunnen hier meer uitgedaagd worden.

De school voorziet voor elke leerling dezelfde laptop, met de nodige ondersteuning en garantie. De kostprijs wordt gespreid over 20 maanden, zodat het voor iedereen mogelijk is om degelijk en modern onderwijs te volgen in onze school.