Eerste graad A-stroom

Eerste leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs

In het eerste leerjaar A krijgt elke leerling een basisvorming van 28 lestijden. Daarnaast is er een keuzegedeelte van 5 lestijden om een betere oriëntatie mogelijk te maken.

Er wordt gewerkt volgens het principe van BASI, ETEND, EPLORE en EPLAIN.
Lees er hier meer over.Tweede leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs (2019-2020):

  • Latijn
  • Grieks-Latijn
  • Moderne wetenschappen:
    • optie Sport
    • optie Talen: Frans en Engels
  • STE(A)M - Wetenschappen
  • Handel

Dit aanbod wijzigt in het jaar 2020-2021.

CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Onze school is hier dit schooljaar mee gestart. Leerlingen krijgen vakken, zoals geschiedenis, economie of wiskunde, deels in een andere taal (Engels of Frans). Hiermee willen we de kennis en het gebruik van vreemde talen stimuleren. CLIL wordt aangeboden in een aantal klassen en wordt geleidelijk aan opgestart. Het is daarbij belangrijk om een competentie-ontwikkelend perspectief te hanteren: naast de kennis over de taal (die eerder in de vakken Engels of Frans aan bod komt), worden ook alle vaardigheden en de nodige attitudes aangeleerd om de competentie Frans of Engels optimaal te ontwikkelen door te leren in die taal.

Vervolg

Na de eerste graad A-stroom kunnen de leerlingen een studierichting volgen in het ASO, TSO, KSO of BSO.

Het logische vervolg op ons aanbod is het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum 1 Brugge Centrum. Bekijk hier het volledige aanbod.

Volg jij binnenkort ook bij ons les?

Meld je aan

Eerste leerjaar

BASI VERwonderen

Levensbeschouwing 2
Levensbeschouwing 2
Gezondheid & beweging 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens & maatschappij 3
Economie 1
Geschiedenis 1
Organisatie: ICT en leefsleutels 1
Moderne talen 10
Frans 4
Nederlands 4
Engels 2
STEAM 11
Wiskunde 5
Wetenschappen 3
Techniek 2
Artistieke vorming 1

De leerling krijgt een brede basisvorming. De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. De nadruk ligt zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak. Vanuit verwondering komen alle vormingscomponenten aan bod.

ETEND VERdiepen

Verdieping 4
Klassieke talen 4
Verdieping 2
Artistieke vorming 2
Klassieke talen 2
Sport 2
STEAM 2
Wetenschappen 2

De leerling kiest een verdiepingspakket. Dit zorgt voor voldoende uitdaging. Een leerling die voor 2 lestijden verdieping kiest, krijgt bijkomend 2 lestijden verkenning.

EPLORE VERkennen

Verkenning 2
Artistieke vorming 2
Cultuurhistorische vorming 2
ICT 2
Taalstructuur 2
STEAM 2
Wetenschappen 2

Tijdens het schooljaar volgt de leerling 5 verschillende talentmodules. De leerling verkent blinde vlekken en onbekende gebieden. Elke module duurt 6 lesweken.

EPLAIN VERklaren

Verklaring 1
Remediëring Frans 1
Remediëring Nederlands 1
Remediëring wiskunde 1
Uitdaging 1

Doorheen het schooljaar krijgt de leerling remediëring; die kan wisselen. We verklaren de gemiste of onbegrepen leerstof. Een sterke leerling dagen we verder uit.