Bij Middenschool Brugge Centrum volgen de leerlingen de eerste graad in de A-stroom van het middelbaar onderwijs.

Eerste leerjaar

In het eerste leerjaar A krijgt elke leerling een basisvorming van 28 lestijden. Daarnaast is er een keuzegedeelte van 5 lestijden om een betere oriëntatie mogelijk te maken.

Er wordt gewerkt volgens het principe van BASI, ETEND, EPLORE en EPLAIN.

Bekijk het programma voor het eerste jaar

Tweede leerjaar

In het tweede leerjaar A krijgt elke leerling een basisvorming van 25 lestijden. Daarnaast is er een keuzegedeelte van 8 lestijden om kennis te maken met een studiedomein.

Er wordt gewerkt volgens het principe van BASI, ETEND, EPLORE en EPLAIN.

Bekijk het programma voor het tweede jaar

CLIL

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Leerlingen krijgen vakken, zoals geschiedenis, economie of wiskunde, deels in een andere taal (Engels of Frans). Hiermee willen we de kennis en het gebruik van vreemde talen stimuleren.

Het is daarbij belangrijk om een competentie-ontwikkelend perspectief te hanteren: naast de kennis over de taal (die eerder in de vakken Engels of Frans aan bod komt), worden ook alle vaardigheden en de nodige attitudes aangeleerd om de competentie Frans of Engels optimaal te ontwikkelen door te leren in die taal.

CLIL - Content and Language Integrated Learning

Na de eerste graad

Na de eerste twee jaren in de A-stroom te hebben afgewerkt kunnen de leerlingen een studierichting volgen in het ASO, TSO, KSO of BSO.

Het logische vervolg op ons aanbod is het studieaanbod van het Atheneum Brugge. Op de deze site vind je het volledige aanbod.Atheneum Brugge

Volg jij binnenkort ook bij ons les?

Meld je aan

Eerste leerjaar

BASI VERwonderen

De leerling krijgt een brede basisvorming.

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. De nadruk ligt zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak.

Vanuit verwondering komen alle vormingscomponenten aan bod.

De leerling kan op vrijwillige basis een naschoolse opleiding klaviervaardigheid en Peer Support volgen.

TOTAAL BASISPAKKET 28
Levensbeschouwing 2
Levensbeschouwing CLIL 2
Gezondheid & beweging 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en maatschappij 3
Economie 1
Geschiedenis CLIL 1
Organisatie: ICT 1
Moderne talen 10
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
STEAM 11
Wiskunde 5
Aardrijkskunde CLIL 2
Techniek 2
Artistieke vorming 1
Natuurwetenschappen 1

ETEND VERdiepen

De leerling kiest een verdiepingspakket. Dit zorgt voor voldoende uitdieping.

Een leerling die voor 2 lestijden verdieping kiest, krijgt bijkomend 2 lestijden verkenning.

Verdieping 2 of 4
Keuze uit
Klassieke talen CLIL 4
Klassieke talen 2
Artistieke vorming 2
Sport 2
Wetenschappen 2
STEAM 2

EPLORE VERkennen

Tijdens het schooljaar volgt de leerling 5 verschillende talentmodules.

De leerling verkent blinde vlekken en onbekende gebieden. Elke module duurt 6 lesweken.

Verkenning 2
Artistieke vorming
Cultuurhistorische vorming
Taalstructuur
Talent4Change
Wetenschappen
STEAM

EPLAIN VERklaren

Doorheen het schooljaar krijgt de leerling remediëring; die kan wisselen.

We verklaren de gemiste of onbegrepen leerstof. Een sterke leerling dagen we verder uit.

Verklaring 1
Remediëring economie
Remediëring Frans
Remediëring Nederlands
Remediëring organisatie
Remediëring wiskunde
Uitdaging

Tweede leerjaar

BASI VERwonderen

De leerling krijgt een brede basisvorming.

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. De nadruk ligt zoveel mogelijk op een gelijke aanpak.

We organiseren lesdoorbrekende sessies ‘actief burgerschap’. Vanuit verwondering komen alle vormingscomponenten aan bod.


De leerling kan op vrijwillige basis een naschoolse opleiding toneel (De Koeliesse) volgen.

TOTAAL BASISPAKKET 25
Levensbeschouwing 2
Levensbeschouwing CLIL 2
Gezondheid & beweging 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en maatschappij 2
Geschiedenis CLIL 2
Moderne talen 9
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
STEAM 10
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Techniek en engineering 2
Aardrijkskunde CLIL 1
Artistieke vorming 1

ETEND VERdiepen

De leerling kiest een basisoptie/pakket. Dit zorgt voor voldoende uitdieping.

Een leerling die voor 5 lestijden verdieping kiest, krijgt bijkomend 2 lestijden verkenning.

Verdieping 5 of 7
Keuze uit
Klassieke talen: Grieks-Latijn 7
Klassieke talen: Latijn 5
Economie en organisatie 5
Moderne talen en wetenschappen 5
STEM-wetenschappen 5

EPLORE VERkennen

De leerling kiest een differentiatiemodule. Op basis van specifieke aspecten van de basisvorming verkent een leerling een andere basisoptie.

Verkenning 2
Keuze uit
Artistieke vorming
Economie
Moderne talen
Sport
Wetenschappen

EPLAIN VERklaren

Doorheen het schooljaar krijgt de leerling remediëring; die kan wisselen. We verklaren de gemiste of onbegrepen leerstof. Een sterke leerling dagen we verder uit.

Verklaring 1
Remediëring economie
Remediëring Frans
Remediëring Latijn
Remediëring Nederlands
Remediëring wetenschappen
Remediëring wiskunde
Uitdaging