De leerling

Het rijksregister vind je aan de achterkant van je identiteitskaart of Kids ID. Vb: 07.02.01-002.61

Talen

Ouders

  • Lager onderwijs afgewerkt: zowel gewoon als buitengewoon lager onderwijs komen hiervoor in aanmerking.
  • Lager secundair onderwijs afgewerkt: dit is een diploma, getuigschrift of attest van slagen van de eerste 3 jaren van het gewoon of buitengewoon onderwijs (bijvoorbeeld A3, A4 of B3) of een getuigschrift van het deeltijds beroepssecundair onderwijs of van de leertijd (leercontract VIZO/Syntra).
  • Hoger secundair onderwijs afgewerkt: dit is een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs ASO, TSO, KSO, BSO, A2, B2, HSTL, of een diploma van de vierde graad BSO. Buitengewoon secundair onderwijs komt hiervoor niet in aanmerking.
  • Hoger onderwijs afgewerkt: Dit is een diploma van een hogeschool of van een universiteit, bijvoorbeeld A1, B1, gegradueerde, licentiaat, ingenieur, doctor, master, bachelor.

Ouder 1

Ouder 2

Extra contactpersonen

Schooljaar 2020-2021

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. Lees hier meer.

Opmerkingen

Het schoolreglement kan ook verkregen worden op school.