5 maanden geleden

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie

Via onze inschrijvingsmodule is het mogelijk om uw zoon of dochter, volledig digitaal, in te schrijven bij MS Brugge Centrum.

U hebt ook de mogelijkheid om tot de school te komen. Dat kan
op 01/07 van 9u. tot 12u. en van 14u. tot 17u.;
op 02/07 van 9u. tot 12u.;
op 04/07 en 05/07 van 9u. tot 12u. en van 14u. tot 17u.

Vanaf 16/08 iedere weekdag tussen 9u. tot 12u. en van 14u. tot 17u. en op zaterdagen van 9u. tot 12u.

Mocht u nog vragen hebben dan mag u ons zeker contacteren!

10 maanden geleden

Middenschool = Internationaal

Waarom internationalisering op school?

Internationalisering gaat het over een samenwerking tussen partners die een verrijkend effect heeft op vele gebieden. Daarnaast zijn we reeds een aantal jaar een Fair tradeschool waardoor dit een logische stap is om de SDG's verder te integreren in onze schoolcultuur. Het internationaal karakter is meer dan pluspunt in dit verhaal. Het verruimt de horizon van zowel de leerkrachten als de leerlingen waarbij voornamelijk de leerlingen leren hun grenzen te verleggen. Het bevordert ook de motivatie van leerkrachten en leerlingen om te leren van elkaar in een praktijkgerichte en maatschappelijke omgeving. Het is een grote inspiratiebron op persoonlijk en professioneel vlak voor leerlingen en leerkrachten dankzij de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden. Het opent ook nieuwe perspectieven voor beide scholen om een meer kwaliteitsvol en innovatief beleid te voeren naar de toekomst.

Projecten op de Middenschool:

1. Partnerproject Kameroen – België: Duurzame renovatie van Ebolowaanse schoolinfrastructuur op basis van de SDG's.

Over een periode van 3 jaar willen we 6 Key SDG's integreren in het partnerproject. We starten met de doelstellingen 4,9 en 13: we zullen weer-en klimaatvraagstukken vergelijken en onderzoeken, een PenPal-project opstarten en we zullen beide les- en schoolculturen analyseren. Om dit in het eerste jaar (en de komende jaren) mogelijk te maken hebben we een investeringsplan opgesteld voor innovatie en schoolinfrastructuur (budget 60.000,00 dankzij onze partners). Het tweede jaar integreren we SDG 5 en 10: we werken samen een actieplan uit om de discriminatie en ongelijkheid tussen jongens en meisjes in kaart te brengen. In het tweede en derde jaar willen we via nascholingen en vormingen de jongeren sensibiliseren en de discriminatie en ongelijkheid te verminderen. Na ieder jaar maken we een evaluatie en de samenwerking bij te sturen, zodat ons partnerschap duurzaam is en voldoet aan de principes van SDG 17.

2. EOS: Empathic and Open School:

De doelstellingen van dit Erasmus+ KA 220-project zijn:
 • Onderzoek naar bestaande acties en innovaties zowel binnen als buiten de school op het gebied van schooluitval.
 • Nieuwe strategieën ontwikkelen die netwerken bevorderen. (scholen, lokale partners, gezinnen, verenigingen)
 • De expertise van elke partner bundelen om innovatieve oplossingen te creëren en te delen.
 • Het werk van leraren en onderwijspersoneel te ondersteunen door hybride opleidingen te realiseren om vroegtijdige schooluitval van leerlingen beter te beheren.
 • Betrokkenheid van burgers bevorderen en betekenis geven aan schoolacties.

3. Partnerproject provincie West-Vlaanderen en de provincie Zhejiang:

Dit project wordt uitgevoerd door de campus Brugge-Centrum in samenwerking met onze partnerschool in Hangzhou. We werken rond 4 thema’s op:
 1. Klimaatverandering:
  • Leerlingen maken een presentatie over lokale oorzaken en gevolgen van klimaatverandering.
  • Leerlingen maken een presentatie over lokale oplossingen voor elkaar.
 2. Pen palproject: We matchen leerlingen op basis van hun persoonlijke interesses waarna ze vrij kunnen communiceren in het Engels via WeChat (penvriendenprincipe).
 3. Internationale handel:
De Belgische leerlingencoöperatie koopt lokale Chinese goederen en verkoopt deze goederen tijdens lokale evenementen in Brugge.
 4. Lokale economie en bevolking: Leerlingen maken een presentatie over de economie en de bevolkingskenmerken van hun provincie en presenteren dit aan elkaar.
 5. APR-project: Als interdisciplinair eTwinningproject is APR (Article Based Project Rooms) gebaseerd op de CLIL-methode die Engels en wetenschap combineert. APR biedt leerlingen de mogelijkheid om het laatste onderzoeksnieuws en de belangrijkste wetenschappelijke headlines in het Engels te volgen en om hun eigen projecten te beheren op basis van de onderzoeksartikels die ze tijdens het project lezen en bespreken. Als project willen we de nieuwsgierigheid en het kritisch denken van onze studenten stimuleren. Bovendien willen we hun Engelse taalvaardigheid verbeteren.
APR in één oogopslag:
 • APR is multidisciplinair. (Engels & wetenschap)
 • APR is internationaal. Partnerscholen uit andere landen zullen spontaan deelnemen aan alle activiteiten.
 • APR ondersteunt kritisch denken en teamwork.
 • APR heeft tot doel studenten in staat te stellen beslissers en projectmanagers te zijn.
 • APR verbetert de Engelse taalvaardigheden van de leerlingen.

10 maanden geleden

Infoavond

Wat houdt de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs in? Wat is er nu nieuw, na de hervorming van het secundair onderwijs, die we vorig schooljaar voltooiden in het tweede jaar van onze eerste graad.
We gaan dieper in op het aanbod van onze school en wat u van ons mag verwachten. We lichten ook toe hoe de schoolorganisatie praktisch wordt aangepakt. Tevens werpen we een licht op wat wij als school extra aanbieden, na de lesuren.
Wat kunnen ouders doen? Wat is leren leren? Wat biedt onze school op dat vlak aan? Antwoorden op deze vragen krijg je op onze infoavond op dinsdag 15 maart 2022 - 19.00 uur

Inschrijven voor de infoavond kan door dit formulier in te vullen.

1 jaar geleden

Inschrijvingen 2021-22 zijn gestart

Via onze inschrijvingsmodule is het mogelijk om uw zoon of dochter, volledig digitaal, in te schrijven bij MS Brugge Centrum.

Mocht u nog vragen hebben dan mag u ons zeker contacteren!

1 jaar geleden

Schrijf-ze-VRIJdag

Vorige week klommen de leerlingen in hun pen tijdens de lessen levensbeschouwing voor hun deelname aan Schrijf-ze-VRIJdag van Amnesty International. Op deze manier komen zij op voor mensenrechten wereldwijd. De leerlingen konden kiezen of ze een brief schreven voor gerechtigheid voor Nassima al-Sadah uit Saudi-Arabië, Zak Kostopoulos uit Griekenland of naar onze minister van Binnenlandse Zaken om stappen te ondernemen tegen etnisch profileren.
Trots kunnen we meedelen dat onze mensenrechtenactivisten samen 145 brieven schreven!

1 jaar geleden

Breaking boundaries met eTwinning

Op 2 februari konden we, na maanden van voorbereiding en vele online meetings, eindelijk met onze tweedejaars moderne talen van start gaan met DLAB (Digital Learning Across Boundaries). In dit eTwinning-project focussen we op het doorbreken van persoonlijke grenzen. De online meetings met onze partnerscholen in Noorwegen en Spanje waren alvast een succes.

1 jaar geleden

Scholenbeurs gaat digitaal!

Op zaterdag 27 februari 2021 organiseert Scholengroep impact haar jaarlijkse GO! 4 Talent! Scholenbeurs voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. Dit jaar voor het eerst volledig digitaal!

Meer info volgt, houd zeker de facebookpagina van de scholengroep in het oog!

2 jaar geleden

Geef Racisme De Rode Kaart!

De Club Brugge Foundation, die de sociale werking van blauw-zwart vorm geeft, werkte een lessenpakket uit rond racisme onder de noemer ‘Geef racisme de rode kaart’. Met het project bereiken ze nu al meer dan achthonderd leerlingen in tien verschillende scholen. Middenschool Brugge Centrum is de eerste school in eigen stad die op de kar springt.

2 jaar geleden

Middenschool Brugge Centrum Europees bekroond voor eersteklas ondernemerschap

Op 9 november 2020 vond de 6de editie van The Entrepreneurial School (TES) Awards plaats. 39 scholen uit 25 Europese landen werden geselecteerd. Middenschool Brugge Centrum werd bekroond tot de Belgische laureaat, vanwege haar innovatieve visie en opmerkelijke uitvoering van ondernemerschap bij tieners. In het verleden vervulde de middenschool een heuse trekkersrol: zo nam zij actief deel aan overlegrondes voor de onderwijshervorming, o.a. op vlak van economisch en ondernemend onderwijs. Middenschool Brugge Centrum stimuleert ondernemerschap van jongs af aan. Deze middelbare school werkt nauw samen met heel wat basisscholen, waaronder GO! basisschool De Springplank (Brugge) en GO! basisschool Koning Boudewijn (Oostkamp). Jaarlijks inviteert Middenschool Brugge Centrum een klas 11 tot 12-jarige leerlingen; via een reeks interactieve workshops ontdekken de leerlingen hun ondernemende skills en werken ze een halve dag in een vestiging van supermarktketen Albert Heijn.

2 jaar geleden

Eerste virtuele editie van Dwars door Brugge

Vandaag zou de 40ste editie van ‘Dwars door brugge’ plaatsvinden, maar door de COVID-19-epidemie werd de moeder der straatlopen afgelast. De organisatie Galazo daagt de deelnemers uit om nu de wedstrijd digitaal door middel van een app te lopen.

Die oproep viel niet in dovemansoren bij de middenschool Brugge Centrum. De leerlingen doen ook dit jaar mee aan de loopwedstrijd ‘Dwars door Brugge’. Zij het deze keer niet met 5000 andere lopers door Brugge. Maar allen of per twee, hun prestatie moeten ze deze keer zelf bijhouden. De school loopt al mee vanaf de eerste wedstrijd 40 jaar geleden. Ook dit jaar zullen er 40 leerlingen de wedstrijd lopen. Zij lopen elk vijf kilometer door de stad maar toch voelt deze 40ste editie anders aan.

2 jaar geleden

Middenschool zal toch Dwars door Brugge lopen: “Dat we voor het eerst in 40 jaar niet deelnemen, laten we niet gebeuren”

De Middenschool Brugge Centrum, behorend tot de Impact Scholengroep, doet komende zondag wél mee aan Dwars door Brugge. Op Moederdag zou de veertigste editie plaatsvinden, maar door de corona-maatregelen gaat de loopwedstrijd niet door.

“Dat wij voor het eerst in 40 jaar niet zou deelnemen, leek onmogelijk’, zegt directeur Rob Jonckheere, “dus lopen we dit jaar wel degelijk, al wordt het anders dan anders.” Hij lanceerde een oproep, gericht aan alle leerlingen, hun ouders en het hele schoolteam, om hun eigen ’blijf in uw kot’- Dwars door Brugge te lopen of te wandelen.

Deelnemers kunnen kiezen voor een afstand van 5 km of 15 km. Leerlingen die deelnemen, posten een actiefoto en een foto van het zelfgekozen parcours via een running app in de uploadzone van het vak L.O. op Smartschool. “Tempo speelt geen enkele rol. Wel is het belangrijk om de veiligheidsregels van de overheid te volgen”, zegt Jonckheere.

Bron: HLN

2 jaar geleden

Individuele rondleiding

Wenst u kennis te maken met de school en onze infrastructuur?
Maak dan een afspraak voor een individuele rondleiding, uiteraard met respect voor de geldende hygiëneregels.
Een afspraak maken kan via dit formulier.

2 jaar geleden

Hoezo, geen school? Hier zitten alle leerlingen om 8.30 uur voor de laptop: “Ja, we gaan aanwezigheden opnemen”

Naar aanleiding van onze digitale benadering, omwille van de Coronacrisis, kregen we een artikel op de website van Het Nieuwsblad.
Dit betekent concreet dat we vanaf vandaag starten met digitale lessen en digitale begeleiding aan en van onze leerlingen.

Aangezien wij een laptopschool zijn, waar iedere leerling een laptop heeft, is dat voor ons geen probleem!

#samensterk #samentegencorona

2 jaar geleden

Wij gaan digitaal!

Op vrijdag 13/03/2020 werd aangekondigd dat alle lessen op school werden opgeschort, dit omwille van het coronacrisis en op 3 weken verwijderd van de paasvakantie. Omdat wij als team de leerlingen niet aan hun lot willen overlaten, werd beslist om de leerlingen digitaal te benaderen.
Vandaag komen alle leerkrachten samen, welliswaar met voldoende afstand tussen elkaar, om zich voor te bereiden op deze manier van werken.

Wij gaan digitaal!

2 jaar geleden

Techniekproject ‘De fiets’

De fiets: alleen maar voordelen?
We staan steeds vaker in de file en dat is geen goed nieuws voor ons milieu, onze economie en maatschappij. Al die aanschuivende auto’s stoten schadelijke stoffen uit (zoals CO² en fijnstof), we komen (te) laat aan op onze bestemming… Misschien is de auto niet altijd de beste keuze.
Daarom maken onze leerlingen in de lessen techniek een fiets waarmee ze mensen meer aanzetten om te fietsen? Een echte droomfiets!

2 jaar geleden

Schoolfuif 2020

Elk jaar wordt er door onze leerlingenraad een knallende fuif georganiseerd voor alle leerlingen. Dit jaar was het centraal thema ‘80s & 90s’. Desondanks de leerlingen toen nog niet geboren waren, wist iedereen zich correct aan te kleden voor dit feestje. Het was opnieuw een GE-WEL-DIGE avond.

2 jaar geleden

Infoavond

Wat houdt de overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs in? Wat is er nu nieuw, na de hervorming van het secundair onderwijs, die we dit schooljaar uitrollen in het eerste jaar van de eerste graad en volgend schooljaar verder uitrollen in het tweede jaar van de eerste graad?

We gaan dieper in op het aanbod van onze school en wat u van ons mag verwachten. We lichten ook toe waarom we een laptopschool zijn en hoe dit in z'n werking gaat. Tevens werpen we een licht op wat wij als school extra aanbieden, na de lesuren.

Wat kunnen ouders doen? Wat is leren leren? Wat biedt onze school op dat vlak aan? Antwoorden op deze vragen krijg je op onze infoavond.

Dinsdag 18 februari - 19.00 uur

2 jaar geleden

Voorbereiding op de Vlajo Talentenstage 2020

Donderdagvoormiddag 12 maart 2020: noteer al zeker met stip deze datum in je agenda, zeggen de zesdes van Basisschool De Springplank Brugge en BS Koning Boudewijn (Oostkamp)!

Die dag nemen ze Albert Heijn Brugge en Albert Heijn Knokke-Heist volledig over en overhandigen ze hun trofee; dit gebeurt in samenwerking met Vlajo en Middenschool Brugge Centrum. Beide klassen hebben ambitie om 'winkel van het jaar' te worden! Vandaag kwamen beide klassen zich alvast voorbereiden op de grote dag.

2 jaar geleden

Scholenbeurs

Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert Scholengroep impact haar jaarlijkse GO! 4 Talent! Scholenbeurs voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar in Kinepolis Brugge. Alle studierichtingen en scholen onder één dak. Klinkt geweldig!

De scholenbeurs ‘GO! 4 Talent!’ bestaat uit twee delen: Enerzijds een doebeurs waar aan de hand van leuke opdrachten op zoek wordt gegaan naar ieders talent. Anderzijds een infobeurs waar alle scholen van de scholengroep zich voorstellen. Hier staan alle directies en leerkrachten klaar om vragen te beantwoorden.

Onze vijfde scholenbeurs staat in het teken van ‘de toekomst’ want niets is belangrijker dan de TOEKOMST van elke jongere. En waar kan je nu beter werken aan je toekomst dan in onze scholen die indruk maken?!

Kom op 15 februari 2020 tussen 10 en 17 uur naar onze scholenbeurs! Gratis toegang.

2 jaar geleden

Quiz op school

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we op school een leuke quiz voor alle leerlingen en ouders. Leuke vragen, leuke prijzen, nog leukere deelnemende groepen. Zeker voor herhaling vatbaar. U komt volgend jaar toch ook?

2 jaar geleden

Toneel: Moord in het Atheneum

In juni 2019 hielpen leerlingen mee met de verhuis van de Middenschool Brugge Centrum naar het Atheneum in Brugge. Tijdens die verhuis scheurden enkele dozen met boeken en zo kwam het boek ‘MOORD IN HET ATHENEUM’ van Jon Misselyn in hun vizier. Dit was de aanleiding om van het boek een spannend toneelstuk te maken en dit met 9 leerlingen op de planken te brengen in het theater DE DIJK in Sint-Pieters op vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari 2020, telkens om 20 uur.

Het verhaal situeert zich in 1995. Een leraar Nederlands van het Brugse atheneum wordt dood aangetroffen in zijn klaslokaal. Zelfmoord of moord? De politie denkt het eerste; Vanessa en Bram, twee scholieren van het atheneum, het laatste. Beiden hebben al eerder een moordzaak opgelost. De intrige wordt gaandeweg complexer en interessanter, omdat zowel op de school van de vermoorde docent als in zijn privéleven grote spanningen bestaan, die verschillende personages verdacht maken. Het verhaal is natuurlijk volledig verzonnen. Geen school geeft zijn leerlingen vrijaf voor een politioneel onderzoek. En evenmin laten docenten en verwanten zich door twee scholieren ondervragen over hun persoonlijke relaties.

Maar net dit maakt het leuk en spannend om te zien hoe leerlingen van 13-14 jaar nu eens volwassen mensen mogen spelen en dan nog leerkrachten en directeurs uit hun eigen schoolomgeving, weliswaar van 25 jaar geleden.

Het moet u nieuwsgierig maken, niet komen is geen optie. De 9 leerlingen verwachten dan ook 2 bomvolle zalen.

3 jaar geleden

Inschrijvingen

De school is open t.e.m. 5 juli Van 9.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 16.30u.

Vanaf 19 augustus zijn we opnieuw open.
LET WEL: dit zal in de Sint-Clarastraat 46A zijn (naast het Koninklijk Atheneum). Van 9.00u. tot 12.00u. en van 14.00u. tot 16.30u.

Wenst u een afspraak? Dat kan via de telefoon 050 33 09 64 of via e-mail op info@msbruggecentrum.be

3 jaar geleden

Rommelmarkt 27/06

Wij houden een uitverkoop! Door onze aankomende co-housing met het KA Brugge Centrum is het mogelijk om heel wat schoolmateriaal (dat niet mee verhuist) te kopen op onze rommelmarkt. Computers, oude landkaarten, meubilair... Voor elk wat wils, en alles aan schappelijke prijzen! Allen welkom op donderdag 27 juni 2019, vanaf 13:00, op de speelplaats van de Middenschool. Tot dan.

4 jaar geleden

Vredesreis 2018

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Daarom organiseerden we voor de leerlingen van het eerste jaar een bezoek aan Ieper en omstreken in het kader van de herinneringseducatie. We bezochten het In Flanders Fields museum en trokken doorheen de noordelijke zijde van de beruchte Ieperboog. We hielden halt op de plaatsen waar de oorlog z’n sporen in het landschap heeft nagelaten, maakten kennis met het dagelijks leven aan het front en leerden zowel de Britse als de Duitse kant van het verhaal kennen. Om de dag af te sluiten hielden we even halt bij de Menenpoort, waar om 20u stipt de Last Post wordt geblazen en waar we namens de school ook een bloemenkrans neerlegden.

4 jaar geleden

Digital Learning Across Boundaries (DLaB)

Voor de vakantie vertegenwoordigden drie collega’s de Middenschool op de digital playdate in het kader van ons internationaal DLaB-project. Samen met collega’s uit Engeland, Noorwegen en Denemarken werd hard gewerkt aan drie internationale projectdagen. Op die dagen verdiepen we ons in stem-to-steam projecten rond duurzaamheid, waarin we ook de CLIL-component integreren. Boordevol inspiratie en ‘goesting’ kijken ze ernaar uit om er samen met onze leerlingen in te vliegen! Morgen vindt de eerste internationale projectdag plaats.

4 jaar geleden

Week van de Fair Trade

Onze school was zeer actief om Fair Trade in de verf te zetten. Tattoo's, pannenkoeken, boterhammen met choco, een Fair Trade-kar, fruit... Alles in het teken van eerlijke handel. Ook onze Fair Trade-titel werd door de Stad Brugge herbevestigd! De actie heeft in totaal 232,00 euro opgeleverd, die we zullen doneren aan een goed doel.

Volg ons op de voet met de nieuwsbrief

Vanaf nu blijft u op de hoogte van MS Brugge Centrum.