Computer in de klas

Wie les volgt in onze school, doet dat met een laptop. Mediawijsheid en digitale geletterdheid zijn eindtermen die we in de eerste graad van het secundair onderwijs moeten behalen. Bovendien streven we hier ook een maximale leerwinst bij de leerlingen na. Zo kan er tijdens de lessen makkelijk gedifferentieerd worden en leerlingen die de leerstof al goed beheersen kunnen hier meer uitgedaagd worden.
De school voorziet voor elke leerling dezelfde laptop, met de nodige ondersteuning en garantie. De kostprijs, 110 euro bij aanschaf en daarna ongeveer 27 euro per maand, wordt gespreid over 20 maanden, zodat het voor iedereen mogelijk is om degelijk en modern onderwijs te volgen in onze school.

Dagindeling

Ochtendopvang vanaf 7.30 uur. Avondstudie tot 17.30 uur.

Lesuur 1 8:30 - 9:20
Lesuur 2 9:20 - 10:10
Ochtendpauze 10:10 - 10:25
Lesuur 3 10:25 - 11:15
Lesuur 4 11:15 - 12:05
Middagpauze (woensdag mogelijk les tot 12.50 uur) 12:05 - 13:10
Lesuur 5 13:10 - 14:00
Lesuur 6 14:00 - 14:50
Namiddagpauze 14:50 - 15:00
Lesuur 7 15:00 - 15:50
Lesuur 8 15:50 - 16:40

Middagmaal

Er worden warme maaltijden aangeboden in het schoolrestaurant. Leerlingen die hun lunchpakket meebrengen, hebben de mogelijkheid soep en dessert te bekomen. Tevens kan er elke dag een belegd broodje worden besteld.

Schoolbenodigdheden

Leerlingen hebben materiaal nodig om de lessen te kunnen volgen. De school koopt veel zelf aan, door de grote hoeveelheden krijgen wij immers lagere prijzen. De jaarlijkse schoolbijdrage omvat voor de aankoop van de werkboeken, de bronnenboeken, t-shirt voor LO:

De schoolfactuur wordt voor iedereen in 10 delen gesplitst, zodat er elke maand een kleine kost te betalen is, zodat er geen grote factuur is aan het begin van het schooljaar.

Uitstappen, kluisje, zwemmen, activiteiten optie sport en maaltijdverbruik zitten uiteraard niet in deze vaste kosten gerekend.

Schoolbibliotheek

De leerlingen kunnen kosteloos boeken ontlenen. De bibliotheek, met een ruim aanbod, wordt regelmatig aangevuld met recente uitgaven.

Rapporten

Dagelijks werk: vier maal per jaar wordt hierover in het rapport onder meer verslag gebracht over de studievorderingen en de attitudes.
De examens worden twee keer per jaar georganiseerd, namelijk vóór de kerstvakantie en vóór het einde van het schooljaar.

Klassenraden

Deze vergadering van de directie en de leerkrachten bespreekt de studieaanpak van elke leerling, alsook de manier waarop hij of zij kan geholpen of bijgewerkt worden.
Op het einde van de eerste graad beslist de delibererende klassenraad over de toelating tot de volgende graad en brengt tevens een advies uit.
Na het eerste leerjaar van de eerste graad bespreekt de begeleidende klassenraad de resultaten, geeft indien nodig advies en legt indien nodig remediërende maatregelen op voor het volgende schooljaar.

Oudercontact

Er zijn verschillende oudercontacten per schooljaar. Eind oktober (na DW1), na examen 1, in maart na DW3 en na examen 2. Deze zijn telkens op afspraak (via Smartschool). Op deze manier kan de tijd die u aanwezig bent op school, optimaal worden gespendeerd.

Cel leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiders van de school coördineren de opvolging van het welbevinden van de leerlingen, de studiebegeleiding en de begeleiding bij de studiekeuze. Deze cel is de draaischijf tussen de ouders, de studie- en huiswerkbegeleiders, het CLB, de externe begeleiders, de klassenraad, de leerkrachten en de klastitularissen.

Inhaallessen en huiswerkbegeleiding

Vaste voorziene inhaallessen voor Nederlands, Frans, Latijn en wiskunde: met deze lessen kan een eventueel opgelopen achterstand zo vlug mogelijk worden weggewerkt.
Huiswerkbegeleiding: leerlingen die moeite hebben met het organiseren van hun taken en lessen, kunnen ondersteund worden bij de organisatie van hun huiswerk.

Centrum voor leerlingenbegeleiding

CLB "Connect" begeleidt onze leerlingen en adviseert ook de ouders. De leerlingen kunnen op school elke week een gesprek met een CLB-medewerker aanvragen.
Adres: Klaverstraat 49, 8000 Brugge - Telefoon: 050 44 50 10 - Email: info@clbconnect.be