Directie & Secretariaat

Leerkrachten

De leerkrachten zijn te bereiken via Smartschool.

Janna Bruyneel Nederlands – Engels
Régine Corswarem Frans
Florcha Depestel Katholieke godsdienst
Tash De Rycke Niet-Confessionele zedenleer
Hilde De Waele Latijn – Grieks
David Fiers Lichamelijke opvoeding – sport
Andy Gevaert Handel – ICT – ste(a)m
Mieke Gilté Techniek – ste(a)m
Jolijn Goedgebuer Nederlands – geschiedenis
Samia Helsmoortel Islamitische godsdienst
Inge Hermans Plastische opvoeding – ste(a)m
Manon Hintjens Frans
Janneke Kamp Protestantse godsdienst
Sabine Lauwers Nederlands
Hans Lierman Engels – geschiedenis
Eli Noë Aardrijkskunde – economie – natuurwetenschappen – ste(a)m
Stan Coudeville Lichamelijke opvoeding – sport
Maryse Vandenbogaerde Wiskunde – economie – geschiedenis
Katrien Van den BusscheNatuurwetenschappen – aardrijkskunde
Lisa Vanderstraeten Nederlands – Frans
Thibault Vanheste Wiskunde
Samme Vanhollebeke Wiskunde – ste(a)m
Anthony Van Wulpen Muzikale opvoeding – ste(a)m
Naomi Vuylsteke Natuurwetenschappen

Schoolraad

Ouders: mevrouw A. Dumon, de heren K. Lucker en A. Antoine (ondervoorzitter)

Personeel: mevrouw M. Gilté (secretaris), de heer E. Noë en mevrouw J. Debevere

Gecoöpteerden: de heer A. Derijcke (voorzitter) en mevrouw I. Vanlancker

De schoolraad komt een 4-tal keer per jaar samen. Deze raad bestaande uit afgevaardigden van ouders en personeel en gecoöpteerden overlegt met / adviseert de directeur over de schoolorganisatie, de schoolactiviteiten, het schoolreglement, de aanwending van het lestijdenpakket, de begroting, de bijdragelijst van de leerlingen.

Enkele concrete voorbeelden: het vroeger laten eindigen van de school door de middagpauze in te korten (een goede zaak voor de leerlingen die buiten de rand van Brugge wonen en gebruik maken van het openbaar vervoer), de examenregeling, de planning van de naschoolse activiteiten.